Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Politikatudomány (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A politológia tudományterületébe a politika számos aspektusa tartozik: a társadalom politikai intézményei, rendszere, viszonyai, azok főbb törvényszerűségei, a politikai hatalom és a közpolitika formálása, szerveződése. Mindezen területek tudományos hátterével, elemzésével foglalkozik a politológus. A végzettek tevékenysége rendszerint szakértői, kutatói munkát jelent, feladataik közé tartozhat egyebek mellett a politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítése, politikatudományi kutatások elvégzése, a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzése, mások elemzésének elbírálása, a politika világára vonatkozó kérdések felvetése, a politikatudomány forrásainak használata, adatok keresése, illetve adatok generálása, részvétel tudományos vitákban.

A politikatudomány mesterképzési szak hallgatói olyan tárgyakat tanulnak, mint a politikatudomány története, politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gazdaságtan, közpolitika és közigazgatás. Megismerkednek a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszereivel, valamint tudásukat más tudományterületekre – közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet – is kiterjesztik