2021/2022. tanévi PhD felvételi

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felvételi felhívás a 2021/2022. tanévre a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar doktori képzéseire

A tanszékhez kapcsolódó Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Programja 2021. április 19-május 25. között hirdet felvételt a 2021/2022. tanévre.

A doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi osztatlan/mesterképzésben szerzett legalább jó rendű oklevéllel rendelkeznek vagy azt a 2020/2021. tanév tavaszi félévében, legkésőbb a felvételi adatok tanulmányi rendszerbe emeltetésének kezdetéig, 2021. július 20. napjáig megszerzik, továbbá legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú (azaz B2 szintű komplex) nyelvvizsgájuk van a tudományterületi doktori tanács által meghatározott nyelvek valamelyikéből. Kivételes esetekben a tudományterületi doktori tanács engedélyezheti a végzettséget és szakképzettséget, valamint a megfelelő szintű, tudományos munkához és nemzetközi szakmai közéletben való részvételhez szükséges nyelvismeretet igazoló dokumentum bemutatását a beiratkozási időszak lezárulta előtti határidőig. Az ilyen esetekben a pályázó mindaddig feltételesen vesz részt a fokozatszerzési eljárásban, amíg a felvétel ezen kötelező követelményeit nem teljesíti.

Jelentkezni a https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre központosított oldalon keresztül lehet. (Kérjük, hogy a központi oldalon található kitöltési útmutatót is olvassák el.) 

A hivatalos felhívás letölthető .doc formátumban itt: PHD Felhívás