Víz – problémák és lehetséges megoldások - Online konferencia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és a MTA PAB Politikatudományi Bizottság közös szervezésében online konferencia kerül megrendezésre 'Víz – problémák és lehetséges megoldások' címmel. A két napos esemény a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretein belül kerül megrendezésre. 

 

2020. november 24. Kedd, 18:00 – 20:00

·         Szappanyos Melinda: „Döntéshozatal” „vízügyi kérdésekben” „nemzetközi szinten”

·         Kákai László: Civilek és civil szervezetek a környezetvédelmi konfliktusokban. Globalitás vagy partikularitás?

·         Vörös Zoltán: Kínai vízdiplomácia a Nagy-Mekong Szubrégióban

·         Tarrósy István: Vízbiztonság és vízügyi tudástranszfer a Visegrádi Négyek szubszaharai szerepvállalásaiban

·         Glied Viktor: Magyarország és az EU Víz Keretirányelv

 

2020. november 25. Szerda, 18:00 – 20:00

·         Deák Máté: Chile-Bolívia vízügyi kapcsolatai

·         Schmidt Andrea: A sziléziai Fekete Háromszögtől a Balti Zöld Övig - a lengyel környezetpolitika és vízgazdálkodás kihívásai nemzetközi kontextusban

·         Kacziba Péter: Törökország vízügyi ambíciói a Kelet-Mediterráneumban

·         Lechner Zoltán: Törökország, Szíria és Irak kapcsolata az édesvízelosztás problémájának tükrében

·         Solymári Dániel: Kelet-afrikai városi szegregátumok vízügyi és higiénés kihívásai és magyar fejlesztési projekt lehetőségek

 

MS Teams konferencia link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM5Njc1NDgtYjZiO...

A rendezvényre szeretettel várják a szervezők:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és a MTA PAB Politikatudományi Bizottság