Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Nemzetközi tanulmányok (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A nemzetközi tanulmányok alapszakot végző szakemberek szakképzettségük megnevezése szerint a nemzetközi kapcsolatok szakértői. Az előző képzési rendszer szerint ez az alapszak, mely jelenleg a politikatudományi képzési ág része, a korábbi nemzetközi kapcsolatok, valamint a nemzetközi tanulmányok szakokat foglalja magában. A képzés végén diplomás szakemberek kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik olyan nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és európai uniós ismeretekkel rendelkeznek, melyek alkalmassá teszik őket az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésének elősegítésére. Hatékonyan tudják kihasználni a gazdasági és intézményi lehetőségeket az állami és nonprofit szektorban, helyi önkormányzatoknál és a regionális fejlesztő központokban, intézményekben. A nemzetközi kapcsolatok szakértői megszerzett ismereteik segítségével könnyen eligazodnak a „nemzetközi életben”, mivel ismerik a nemzetközi viszonyokkal kapcsolatos koncepciókat, elméleteket és módszereket, az Európai Unió jogi és intézményi felépítését, valamint könnyen hozzájutnak az integráció alakulására vonatkozó információkhoz. Munkájuk során az EU közös és közösségi politikájának ismeretében minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és uniós feladatait menedzselik, vagy önkormányzati szinten, illetve gazdasági társaságoknál, a vállalkozói szférában irányítják az uniós tagságból származó feladatok teljesítését. Rendszeresen állítanak össze pályázati anyagokat az EU-ban meghirdetett pályázatokra, és menedzselik a „nyertes” projekteket. A megszerzett ismeretek mellett természetesen ez a szakma is igényel alapvető beállítódásokat, készségeket, amelyek nélkül a nemzetközi kapcsolatok terén nem lehet sikeres a jelentkező. Ezen a szakterületen nélkülözhetetlen a kapcsolatteremtő és együttműködő képesség és természetesen a kommunikációs készség. Nem elhanyagolható azonban a minőség iránti igény és a felelősségtudat sem. A következő meghatározó ismeretkörök alkotják a képzés gerincét: a társadalomtudományi ág részeként a politológia, szociológia, történelem, jogi és közgazdasági ismeretek; a készségfejlesztés részét képező kommunikáció, idegen nyelv, informatika és statisztika; a nemzetközi kapcsolatok és az európai integráció különböző szaktárgyai. Bár a készségfejlesztő modulban szerepel az idegen nyelv, az ezáltal nyert nyelvtudás közel sem elégséges a diploma megszerzéséhez: ehhez mindenképpen szükséges két középfokú C típusú nyelvvizsga, amelyből az egyik szakmai nyelvvel bővített. A nyelvvizsgán kívül az oklevélszerzés feltétele még egy négyhetes szakmai gyakorlat, mely elvégezhető bármely korábban megnevezett intézménynél (pl. minisztériumok, önkormányzatok, nonprofit szervezetek).