Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

OTKA Kutatás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

„Pécs a többszintű kormányzás csapdájában” (81571 sz. OTKA pályázat)

A PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékén 2010 és 2014 között végzett OTKA kutatás (száma: OTKA 81571) – „Pécs a többszintű kormányzás csapdájában” címet viselte és kiemelten foglalkozott az Európa Kulturális Fővárosa program elemzésével.

A kutatás középpontjában a modern kormányzás kérdései álltak, amelyekre egy konkrét folyamat elemzése keretében kerestük a válaszokat. Pécs 2010-ben volt Európa Kulturális Fővárosa és a cím elnyerésétől az évad zárásáig kísértük figyelemmel:

  • a többszereplős politikai tér formálódását,
  • a döntések kialakításában szerepet játszók tevékenységét,
  • a folyamatok alakulásának feltárását és vizsgálatát,
  • a felismert anomáliák okait és következményeit.

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az Európai Unióban a többszintű kormányzás folyamata a 2008-as válság miatt is háttérbe szorul, bár a kultúrpolitika területén a szupranacionális intézmények nagyobb befolyást próbálnak elérni. Az Európa Kulturális Főváros projekt közösségi szinten az egyik legsikeresebb kezdeményezésnek számít, de ennek ellenére a lebonyolítás uniós ellenőrzése még sok hiányosságot tükröz.

A pécsi pályázatot civil személyek kezdeményezték a város jövőjének megálmodásával, amikor azonban a projekt lehetőséget nyújtott komoly infrastrukturális-kulturális beruházások megvalósítására, a civil szereplőket kiszorították és a nemzeti és helyi szint politikusai játékterévé vált az EKF. Részint a válság hatására, részint a nemzeti és helyi szint küzdelmei miatt a beruházások késve valósultak meg, amely visszatükröződött a közvélemény és a média negatív hozzáállásában is. Az események politikai diskurzusa egyértelműen tükrözte a magyar politikai kultúra szintjét és állapotát. Bár a tervezett kulturális események alapjában megvalósultak, a város nem vált „határtalanná”, a központi irányítás dominált és nem valósult meg a pécsi civil társadalom jelentős megerősödése.

Eredmények

A kutatás keretében a résztvevő 16 kutató és PhD-s hallgató készített összesen – az eredményeket bemutató tanulmánykötetet (kiadó: Publikon Kiadó 360 oldal), 8 publikáció jelent meg nemzetközi folyóiratban, 10 cikk magyar internetes és publikált folyóiratban. Részt vettek 9 nemzetközi konferencián, illetve workshopon. A Politikatudományi Társaság 2013-as nemzetközi vándorgyűlésén külön szekcióban mutatták be a kutatás eredményeit. Magyarországon 6 konferencián, illetve workshopon tartottak előadást a témáról.

Résztvevők

Tuka Ágnes, Pálné Dr. Kovács Ilona, Bognár Szilvia, Bretter Zoltán, Dávid Géza, Gál Zoltánné Schmidt Andrea, Glied Viktor, Horváth Norbert, Kovács Éva, Komlósi László Imre, Kovács Laura, Kunszt Márta, Oppe Orsolya, Tarrósy István, Vadál Ildikó

Elkészült tanulmánykötet

Tuka Ágnes - Glied Viktor (szerk.): Pécs a többszintű kormányzás csapdájában

Tanulmányok

Dávid Géza: A Pécs2010 EKF belföldi sajtómegjelenéseinek kvantitatív elemzése

Glied Viktor – Barkóczi Csaba: A fenntartható fejlődés elemeinek megjelenése a városfejlesztési stratégiákban a Dél-Dunántúlon

Hahn Hajnalka: Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa irányításszerkezetének kialakulása és formálódása a hatalmi játszmák árnyékában

Pálné Kovács Ilona: Pécs, mint a többszintű kormányzás áldozata: az Európa Kulturális Fővárosa projekt esete 2010-ben

Tuka Ágnes: A magyar önkormányzatok a többszintű kormányzás rendszerében

Vadál Ildikó: Európa Kulturális Fővárosa 2010 - Pécs

Kákai László - Vető Balázs: Pécs a többszintű kormányzás csapdájában: az EKF

Kákai László - Vető Balázs: Pécs a többszintű kormányzás csapdájában: az EKF - második hullám

Előadások

Tarrósy István: Cultural heritage, artistic innovation, urban development and the desire for a ‘culture of co-operation’ in the case of ECoC Pécs2010

Kákai László: Pécs a többszintű kormányzás csapdájában: az EKF - Szociológiai felmérés Pécs város lakosságának körében

Tuka Ágnes: A többszintű kormányzás – többpólusú kormányzás értelmezése, Az Európai Unió irányításának sajátosságai.

Dávid Géza: A pécsi EKF megjelenése a hazai sajtóban.

Glied Viktor: Pólustól a fővárosig - Civilek a fejlesztési projektekben.

Kunszt Márta: Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 irányítási szerkezetének kialakítása és formálódása 2004-2006 között.

Pálné dr. Kovács Ilona: EKF kormányzás, pécsi tapasztalatok.

Tarrósy István: A pécsi EKF a magyar politikai diszkurzív térben.

Kolozsvári nemzetközi konferencia

- Call For Papers: Cluj-Napoca (Kolozsvár, Romania)

- Bretter Zoltán: Building Blocks for a Narrative Policy Analysis - The Case of ECoC Pécs 2010

- Dávid Géza: Ruhr.2010 – Multilevel governance in a polycentric metropolis

- Simon Ágnes: Can EU monitoring improve the governance of the European Capitals of Culture?

- Tuka Ágnes: Is there an EU cultural policy?

Segédanyagok

Önkormányzati határozatok

Szakmai beszámoló - Essen.

Interjú - Bozóky András

Interjú - Csák Ferenc

Interjú - Schneider Márta

Interjú - Méhes Márton

Interjú - Merza Péter I.

Interjú - Merza Péter II.

Interjú - Ruzsa Csaba

Interjú - Jaanus Mutli, Lennart Sundja, Maris Hillrand.

Interjú - Ragnar Siil

Košice 2013

OTKA Összefoglaló

További anyagok feltöltés alatt állnak...