Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Pálné Kovács Ilona

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 


Pálné Kovács Ilona
MTA levelező tag, egyetemi tanár, igazgató
 
MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete

 

1. Személyi adatok

Születési időpont: 1954. június 11.

Születési hely: Pécs

Családi állapot: férjes, Gyermekek: Dániel (1980), Márton (1983)

2. Képzettség, tudományos fokozat

·      MTA levelező tagja, 2013

·      Egyetemi habilitáció, PTE KTK. 2001. A habilitációs előadás címe: A területfejlesztés irányításának sajátosságai az Európai Unióban és Magyarországon

·      az MTA doktora, 2000. A doktori értekezés címe: Regionális politika és közigazgatás

·      Politikatudomány kandidátusa, 1988. A kandidátusi értekezés címe:

   A helyi politikai viszonyok és intézményeik

·      Egyetemi doktori diploma. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1978.

3. Munkahely és beosztás

1978. március 1-től: MTA Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs

·      1978–83, segédmunkatárs, DTI

·      1983–88, munkatárs, DTI

·      1988- tudományos főmunkatárs

·      1989 Belügyminisztérium, osztályvezető

·      1992- DTI igazgatóhelyettes

·      1997- DTI igazgató

·      2000- igazgató és tudományos tanácsadó

·      2012 –2013 MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Dunántúli Tudományos Osztály vezetője

·      2014-MTA KRTK RKI DTO kutató professzor

·      2002- teljes munkaidejű további munkaviszonyban a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékén kinevezett egyetemi tanár

4. Kutatási terület                          

A kormányzás területi problémái, helyi, területi politikai viszonyok, önkormányzati rendszer, a területfejlesztés irányítási összefüg­gései, magyar és európai regionális politika.

5. Oktatási tevékenység

·         1998-2001 Széchenyi professzori ösztöndíjas a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékén

·         2002- kinevezett egyetemi tanár a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékén (alkotmánytan, területi kormányzás)

·         2002- PTE BTK interdiszciplináris doktoriskolája politikatudományi program vezetője

·         1999- PTE Közgazdaságtudományi Kar Regionális politikai PhD Program- óraadó

·         2011 decemberében meghívott vendégoktató Párizs, EHESS

6. Tudományos társasági tagság

Magyar Politikatudományi Társaság, elnökségi tag (2007-2012)

Magyar Regionális Tudományi Társaság

MTA Regionális Tudományi Bizottság,

MTA Közigazgatás-tudományi Bizottság (2005-2011)

MTA Politikai Tudományok Intézete- tudományos tanácsadó testület (2008-2011)

Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság (2003- 2010)

Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottsága (2003-2010)

OTKA Társadalom és Bölcsészettudományi Kollégium tagja (2009- 2011)

Pécsi Akadémiai Bizottság Területfejlesztési Bizottsága (2009-)

Pécsi Akadémiai Bizottság Politikatudományi Munkabizottság, elnök (2006-2014)

International Geographical Union Commission on Geography and Administration, tag (1995-)

Regional Studies Association, tag (2005-)

European Science Foundation, Standing Committee for Social Sciences, tag (2004- 2010)

MTA IX. Gazdaság és Jogtudományok Osztálya állandó meghívottja (2005-2013)

MTA IX. osztály tagja (2013-)

MTA IX. osztály elnökhelyettese (2014-)

MTA AKT Bölcsészet és Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke (2015-)

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kollégiuma- tag (2010-2014)

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 9. sz. kollégiuma, elnök (2014-)

 

 

7. Egyéb tagság

Comitatus szerkesztőbizottsága (1991-)

Új Magyar Közigazgatás szerkesztőbizottsága (2010-)

Tér és Társadalom Szerkesztőbizottsága (2011-)

Helyi Obszervatórium Tanácsadó testülete (2006-)

TÖOSZ szakértő, (2005-)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Önkormányzati Kutatóintézete Tudományos Tanácsának tagja (2016-)

Carta Económica Regional, Nueva Época, Mexikó, szerkesztőbizottsági tag, (2009-2012)

Politikatudományi Szemle szerkesztőbizottsága, (2013- )

Revue d’études comparatives Est-Ouest, szerkesztőbizottsági tag (2014-)

European Journal of Spatial Development, szerkesztőbizottsági tag ( 2014-)

Region: Economics and Sociology (Novoszibirszk) (2016-

 

 

8. Díjak

A Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja 1982, 1987.

Comitatus c. folyóirat nívódíja 1993, 1995, 1997, 2001., 2003 (10 éves nívódíj)

Pécs M. J. Város Önkormányzatának Tudományos Díja 2000

Széchenyi Professzori ösztöndíj 1997-2001

MTA Akadémai díj 2002

Pécs M. J. Város Közgyűlése Pro Civitate Kitüntetés, 2004

Pro Régió díj, Belügyminisztérium, 2007

Deák Ferenc kutatói díj, Pro Renovanda Cultura Alapítvány, 2008

Kolnai Aurél díj, Magyar Politikatudományi Társaság, 2009

Bibó István díj, Magyar Politikatudományi Társaság, 2011

 

9. Nyelvismeret

·      Német, angol (olvas, ír, beszél)

·      orosz (olvas)