Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Politológia Alapszak (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A politológia alapszakot végző szakemberek szakképzettségük megnevezése szerint politológusok. A diploma megszerzésig a képzés során a hallgatók megismerkednek a társadalom politikai rendszerével, társadalmi viszonyok főbb törvényszerűségeivel, a politikai intézményrendszerrel, a politikai hatalom szervezetével és működési elvével. Elmélyülhetnek a politikai értékekkel és a szocializációval foglalkozó tudományos elméletekben. Átfogó képet kapnak az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működéséről, választási rendszerekről és a kormányformák típusairól. A képzés alapelemeként a későbbi elméleti anyagok elsajátításához nyújt segítséget a politikai szocializáció, a politikai kultúra és a politikai értékek alapfogalmainak a megismerése. A politológus szakemberek természetesen nem csak a hazai politikai viszonyokat elemzik; ez nem is lenne lehetséges a tágabb politikai környezet ismerete, hatásmechanizmusainak elemzése nélkül, ezért a képzés során szükséges megszerzendő ismeret az EU szervezetei és működési rendszere, valamint az államközi kapcsolatok szervezeti és igazgatási rendszere. A konkrét oktatási anyagban társadalomtudományi és szakmai ismeretkörök szerepelnek. Az előbbi részét képezi a szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan és a kommunikációelmélet alapjai.

A szakmai törzsanyag a politikatudomány alapjaiból, a magyar politikai gondolkodástörténetből, a 20. századi társadalom- és politikatörténetből, jogi ismeretekből, a magyar politikai rendszer megismeréséből és módszertanból tevődik össze. A képzés során szerezhető elméleti tudás és gyakorlati ismeret megszerzésén túl fontos, hogy a hallgató rendelkezzen „hozott anyaggal”, azaz néhány alapvető képességgel, beállítottsággal: ezek az együttműködő és kapcsolatteremtő képesség, kommunikációs készség, minőség iránti igény és a felelősségtudat. Az intézmény idegennyelv-ismeretet is elvár a hallgatóktól, hiszen ennek hiányában a nemzetközi viszonyok elemzése nehézkessé, a nemzetközi szakirodalom olvasása pedig kivitelezhetetlenné válik.

A fent felsorolt ismeretek birtokában a politológus szakemberek könnyedén eligazodnak a nemzetközi szervezetek és kapcsolatok rendszerében, képesek elemezni a politikai összefüggéseket, folyamatokat és törvényszerűségeket. Szakképesítésük megszerzése után részt vehetnek politikával kapcsolatos anyagok előkészítésében, politikatudományi kutatásokban, politikaelméleti részelemzések készítésében. Bekapcsolódhatnak a civil társadalom, az önkormányzatok, nemzetközi szervezetek munkájába mint szervező vagy menedzser. Szakterületükön készíthetnek összehasonlító elemzéseket, szakértői anyagokat.