Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Vadál Ildikó

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

Vadál Ildikó

 

1. Személyi adatok

Születési időpont: 1968. 12. 28.

Születési hely: Marcali

Gyermeke: Míra (2001.)

2. Képzettség

·      Egyetemi doktori diploma. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1992.

·      PhD jogtudomány (közjog) PTE ÁJK 1998.

Az értekezés címe: Elvek és megoldási módok a központi igazgatásban

·      Jogi szakvizsga 1999.

·      habilitáció – politikatudomány; 2011. március

 

3. Munkahely

- 1992. április 1-jétől 2004. március 31-ig PTE ÁJK Közigazgatási Jogi tanszék:

·      1992-től 1995-ig tanársegéd,

·      1995-től 1999-ig adjunktus,

·      1999-től docens.

- 1996. augusztus 1-től 1998-ig a PTE ÁJK-n folytatott oktató munka mellett Budapesten a Magyar Közigazgatási Intézetben kutató.

 

- 2004. április 1-jétől PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékén egyetemi docens.

 

4. Kutatási terület   

A központi és a területi államigazgatás szervezete, a közigazgatási jog kodifikációja, az önkormányzati rendszer, a kormányzati döntések háttere.              

 

5. Oktatási tevékenység

·         1992-2004 PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék,

·         1992-1995. PTE Műszaki Kar Urbanisztika Tanszék (Önkormányzati Ismeretek)

·         2004-től PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

·         2005-től PTE BTK interdiszciplináris doktoriskolája politikatudományi program oktatója

·         MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 1998-2000.

 

Az eddigiekben oktatott tárgyak felsorolása:

Fő tantárgyak:

-            Közigazgatástan;

-            Összehasonlító közigazgatástan;

-            A magyar közigazgatás története;

-            Jogelmélet;

-            Közigazgatási jog;

-            Önkormányzati ismeretek;

-            A központi igazgatás Nyugat-Európában;

-            Új megoldási formák a közfeladatok ellátásában, az indirekt közigazgatási szervek rendszere;

-            A jogbölcselet kérdései a XXI. században,

-            Nemzetközi jog,

-            Közigazgatás a gyakorlatban, közigazgatás-módszertan.

 

6. Tudományos társasági tagság

MTA Közigazgatás-tudományi Bizottság

Magyar Jogász Egylet

Magyar - Német Jogász Egylet (2001-ig)

 

8. Külföldi tanulmányutak

Három hosszabb külföldi tanulmányút az NSZK-ban (Göttingenben, Regensburgban) és Ausztriában (Grazban) az ottani egyetemek Jogi Karán végeztem kutatómunkát. Emellett többször rövidebb (1-2 hét) kutatómunkákat végeztem a Grazi Karl Franzens Egyetemen.

 

Nemzetközi programokban való részvétel

- Vergleichendes Verwaltungsrecht – Karl Franzens Universität Graz, Lehrstuhl für Verwaltungsrecht und Politikwissenschaft:

·         Verwaltungsorganisation.

·         Das Verwaltungsverfahren.

      - Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Osteurópa

A külföldi tanulmányútjaimat összekötöttem az ottani egyetemek által szervezett konferenciákon való részvétellel (Göttingen – Der Staat im XX. Jahrhundert, Regensburg – Privatisierung öffentlicher Aufgaben; Graz – Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa).