International relations MA

Nyomtatóbarát változatPDF változat
 • Leírás
 • Időterv
 • Kurzusok
 • Jelentkezés
 • Államvizsga

The International Relations MA degree is an interdisciplinary course addressing the global challenges and political and social issues. The goal of the program is not only to train highly qualified experts with broad education in the social sciences, but also to train critical citizens who can understand global policies, uncover political manipulations and can interprete processes in an objective way, considering multiple perspectives. We have a wide range of courses focusing on political processes, electoral systems and global issues, dealing with the developing countries and the growing Asian states, while we also offer a deep insight into the European and Central Eastern European issues.

The two-year postgraduate course will provide you with the theoretical and practical context of international relations offering an intellectual preparation for a wide range of career choices. The graduates know and understand the developmental tendencies of the regions outside Europe and have thorough disciplinary knowledge in the areas of civilisation, world economy, international law, political science as well as practical skills in diplomacy, protocol and negotiation techniques. Equipped with these pieces of knowledge and skills they are properly qualified to pursue their studies in a doctoral degree program.

Why choose us and the University of Pécs?

 • Your learning will be supported by a professional staff including specialists on key regions of the world.
 • This Program draws cross-Faculty expertise from Faculty of Humanities, Business and Economics and Law.
 • Located in Pécs, in a truly international small city, within the European Union, in the center of Central Eastern Europe.
 • Employability in numerous fields including the NGO sector, International Organisations, diplomacy, political analysis, journalism, Ministries and much more.
 • Outstanding placement rates


Please, keep in mind that the information below is for Hungarian students! If you are a non-Hungarian citizen please choose International Relations MA program under the English version of the website! 

The timetable you can download from the following link:
Timetable - International Relations MA

Coming soon.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok és nemzetközi igazgatási alapképzési szakok.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra  lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

Elsősorban számításba vehető szakok: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia
 • jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
 • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
 • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.


A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.  


A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. A kreditek tartalma itt található.

B) A szóbeli felvételi vizsga
A felvételi vizsga tárgyköreit és kapcsolódó kötelező irodalmat a Kar a honlapon közzéteszi.

C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő szakmai tevékenységért (TDK-részvétel, konferencia-előadás, publikáció)

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi

Felvételi irányszám
5<15 fő

State exam becomes available after finishing all the 120-credits. The state exams consists of an exam and a defense.

Questions for the state exam: DOWNLOAD