Nemzetközi tanulmányok BA

Nyomtatóbarát változatPDF változat
  • Leírás
  • Időterv
  • Kurzusok
  • Jelentkezés
  • Államvizsga

A program keretein belül leendő hallgatóink a nemzetközi kapcsolatok tágabb kereteivel ismerkedhetnek meg, a tudományág elméleti és gyakorlati alapjai mellett politikai rendszerek, nemzetközi, nemzeti és lokális politikai intézmények, valamint ezek történelmi és gazdasági összefüggéseit is megérthetik.

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az időterv elérhető az alábbi linken:
Időterv - Nemzetközi Tanulmányok BA

Az időterv elérhető az alábbi linken:
Időterv - Nemzetközi Tanulmányok BA

Felvételi információk, jelentkezési feltételek
Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Felvételi irányszám
magyar nyelvű képzés: 5<30 fő; angol nyelvű képzés: 5<15 fő

Az államvizsgára való jelentkezés az abszolutórium megszerzését és egy szakdolgozat beadását követően válik lehetségessé. Az államvizsga egy vizsgából és egy védésből áll.

A tételsor itt letölthető: LETÖLTÉS