Politikatudomány PHD

Nyomtatóbarát változatPDF változat
  • Leírás
  • Időterv
  • Kurzusok
  • Jelentkezés
  • Államvizsga

A program alapvető célja komplex, interdiszciplináris (politikatudományi, politikai szociológiai, regionális tudományi, történettudományi) ismereteket nyújtani a hallgatók számára annak érdekében, hogy képesek legyenek értelmezni, elemezni a kormányzást meghatározó területi, történeti és társadalmi dimenziókat.

A program keretében áttekintést kapnak a hallgatók a hatalom térbeli megosztásának helyi, regionális és transznacionális metszeteiről, a helyi kormányzatok és a civil társadalom közötti viszonyrendszerről, az önkormányzati és autonómia modellek, a kisebbségpolitikák fejlődéstörténetéről, jelenlegi trendjeiről, a geopolitikai trendekről.

A doktori képzés elméleti és módszertani segítséget kíván nyújtani a területi kormányzás, az egyes önkormányzati közpolitikák elemzéséhez, a helyi társadalmak komplex (szociológiai, politikatudományi, antropológiai, történeti) megközelítésű kutatásához, nemzetközi összehasonlító elemzéséhez.

A megközelítés komplexitása okán a programra nemcsak politológus, hanem egyéb társadalomtudományi illetve bölcsész végzettségű hallgatók is jelentkezhetnek.

A képzés interdiszciplináris jellegét erősíti a doktoriskola történettudományi és néprajzi programjaival való oktatási és kutatási együttműködés.

A képzési terv elérhető az alábbi linken:
Képzési terv - Politikatudományi Doktori Program

A témavezetők listája:
Témavezetők

Feltöltés alatt.

Felvételi információk:
Jelentkezés doktori képzésre

A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (az első négy aktív félévben) legalább 120 kredit, ezen belül valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgatót, akinek doktoranduszi jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre). A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bizottság legalább három tagból áll. A bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A bizottság elnöke a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező egyetemi tanár, vagy professor emeritus/professor emerita, vagy habilitált egyetemi tanár, vagy habilitált egyetemi docens, lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.

További információ a komplex vizsgáról és annak menetéről:
Komplex vizsga