Pécsi Tudományegyetem

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

  

Egyéb

Államvizsga tételek elérhetőek

Tanszékvezetői pályázati kiírás

Tanszékvezetői pályázati kiírás

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Csak a sárga színű mezők módosíthatók. A nyomtatványt aláírva, és Word-formátumban e-mailen (allaspalyazat@pte.hu) kell megküldeni a HSZI-nak.

A nyomtatványhoz a státuszigazolást csatolni kell.

 

Pályázatot kiíró szervezeti egységre vonatkozó információk

Szervezeti egység megnevezése

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Pontos címe

7624 Pécs, Rókus u.2.

Munkáltatói jogkör gyakorlója

Dr. Nagy Zoltán

-  beosztása

intézetigazgató

 

Pályázati kapcsolattartó(HSZI-val törtőnő kapcsolattartás)

E-mail és telefonszám megadása kötelező

Munkatárs neve

Arató Diána Ágnes

-   beosztása

ügyvivő szakértő

-   telefonszáma

72/503-600/25300-as mellék

-  e-mail címe

arato.diana@pte.hu

Érdeklődők számára kíván-e információt adni?*

Igen
Nem

 

Státuszra vonatkozó információk

 

Státuszegyeztetés nélkül pályáztatás nem kezdeményezhető.

 

Státuszt egyeztetni elektronikus levélben lehet a status@pte.hu címen.

 

Státusz megnevezése*

 

Név:

Még be nem töltött üres státusz

Új státusz

Rektori engedély szükséges-e?**

Igen

Nem

Keret*

Centralizált

Decentralizált

**2010. augusztus 18-a előtt megüresedett státusz esetén, annak betöltéséhez rektori engedélyre van szükség.

 

Munkavégzés helye

Szervezeti egység megnevezése

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Pontos címe

7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

Munkahelyi vezetőjének neve

Dr. Nagy Zoltán

-  beosztása

egyetemi tanár, intézetigazgató

 

Álláshelyre vonatkozó alapvető információk

 

Pályázat tárgya*

Munkakör

Vezetői megbízás

Mindkettő

Munkakör megnevezése

egyetemi tanár, docens, vagy doktori fokozattal rendelkező adjunktus

Foglalkoztatás jellege*

Teljes munkaidő

Részmunkaidő  - heti órakeret:

Jogviszony időtartama

Határozott

Határozatlan

Határozott idejű foglalkoztatás

 

Vezetői megbízás megnevezése

intézeti tanszékvezető

-   szintje*

Vezető
Magasabb vezető

-   időtartama

Időtartama: Az intézeti tanszékvezető megbízása egyetemi tanár esetében 5 évre, egyetemi docens és adjunktus esetében 3 évre szól. Az intézeti tanszékvezetők megbízása a 65. életév betöltéséig terjedhet.

 

Ellátandó feladatok felsorolása

(1) Az intézeti tanszékvezető feladat- és hatásköre kiterjed az intézeti tanszékre tartozó minden olyan ügyre, amelyet a szabályzat nem utal az intézetigazgató, az intézeti tanács vagy az intézeti tanszék értekezletének a hatáskörébe.

(2) Az intézeti tanszék vezetője feladat- és hatáskörében eljárva

a) képviseli az intézeti tanszéket, kivéve az intézetigazgató hatáskörébe tartozó ügyeket;

b) szervezi és irányítja a szervezeti egység oktató, tudományos- kutató és egyéb tevékenységét;

c) javaslatot tesz a szervezeti egység munkatársait érintő munkáltatói jogok gyakorlására;

d) közvetlen munkahelyi felettesként irányítja a szervezeti egységhez tartozó munkavállalók munkáját;

e) gazdálkodik a tanszék rendelkezésére bocsátott költségvetési kerettel, pályázati és egyéb forrásokkal;

f) akadályoztatás esetén gondoskodik megfelelő helyettesítéséről.

(3) Az oktatás szervezése és irányítása körében

a) kezdeményezi szakok alapítását és indítását, a tanterv elkészítését, illetve módosítását;

b) a szakfelelőssel együttműködve biztosítja a kurzusok meghirdetését, illetve azok programjának elkészítését; szervezi az oktatás és vizsgáztatásteljesítését;

c) javaslatot tesz a szakok indítására és létszámkeretére, a meghirdetendő specializációkra vonatkozóan;

d) javaslatot tesz államvizsga bizottsági elnökök megbízására;

e) megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és a – tanulmányi hivatal hatáskörébe nem tartozó – oktatásigazgatási feladatokat.

(4) Az intézeten belül az álláshelyek az egyes intézeti tanszékekhez kapcsolódnak. Az intézeti tanszék vezetője a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatban javaslatot tesz az intézetigazgatón keresztül a Dékánnak

a) a tanszéki álláshelyek betöltésére (pályázat kiírása, az oktatási feladatot ellátó intézeti tanszéki munkatársak személye, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és módosítása);

b) külső óraadók megbízására (figyelembe véve az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseit, az ellátandó óraszámot és kapcsolódó oktatási feladatokat)

c) a munkavállalók előmenetele, átsorolása, fegyelmi illetve kártérítési eljárás megindítása kérdésében;

d) kiemelkedő munkavégzés elismerésére (rendkívüli jutalmak, felterjesztés kitüntetésre stb.).

(5) Az intézeti tanszék vezetője közvetlen munkahelyi felettesként

a) közreműködik az intézeti tanszékhez tartozó munkavállalók minősítésében,

b) meghatározza az oktatók adott tanévre, illetve félévre vonatkozó oktatási feladatait, valamint egyéb feladatait,

c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott munkavállalók munkavégzését.

Pályázati feltételek

Végzettség, szakképzettség

a tanszéken határozott időben alkalmazott egyetemi tanár, docens, vagy doktori fokozattal rendelkező adjunktus

Tudományos fokozat

PhD.

Nyelvismeret

 

Gyakorlat

 

Egyéb feltétel

 

 

Pályázat benyújtása, elbírálása, betölthetősége

Postai úton

Postacím: -

Elektronikus levélben

E-mail: arato.diana@pte.hu

Benyújtási határidő:

2017.január 31.

Elbírálás határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 15 nap.

Betölthető legkorábban:

2017.február 16.

 

Egyéb közlemények / benyújtandó mellékletek

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

 

Személyi rész:

- pályázati kérelem;

- a pályázati feltételek teljesülésének igazolása

 

Vezetői elképzelések:

- motiváció;

- helyzetértékelés;

- vezetői program.

 

Nyilatkozatok:

- összeférhetetlenségi nyilatkozat (Foglalkoztatási Követelményrendszer 22. számú melléklete);

- az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére.

 

rovat: 

Poland and Hungary in the era of political transformation direction for developing political sysem and civil socjety

A Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéke a poznani Adam Mickiewicz Tudományegyetem Politikatudományi és Médiatudományi Karával közösen vesz reszt az alábbi programban: „Poland and Hungary in the era of political transformation direction for developing political sysem and civil socjety”.

A projekt a Lengyel-Magyar Kormányközi Együttműködés finanszírozásával valósul meg Magyarország Külgazdaság és Külügyminisztériuma, valamint a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma együttműködése által. (www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/hu)  illetve ( www.msz.gov.pl)

A poznani Adam Mickiewicz Tudományegyetem részéről a projekt koordinátora dr Beata Pająk-Patkowska és dr Marcin Rachwał, a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék részéről Dr. Schmidt Andrea.  A projekt célja az 1989 utáni évek politikai és társadalmi átmenetének vizsgálata, különös tekintettel az Orbán Viktor vezette párt, valamint a Jaroslaw Kaczyński vezette párt hatalomra kerülését követő időszak elemézse. A projekt zárásaként két kötet készül; egy angol és egy lengyel nyelvű változat. A projekt résztvevői a Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék részéről: Bretter Zoltán, Glied Viktor, Kákai László, Schmidt Andrea és Vörös Zoltán.

rovat: 

NATO: kezdetek, stratégiai koncepció alakulása

NATO: kezdetek, stratégiai koncepció alakulása

Deák Máté kurzusának kereténben, KPVK Védelmi Kutatások Központ részéről Dr. Kobolka István ezredes szervezésében Tömböl László nyugállományú mérnök-vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke tart előadást a NATO történetéről, szerepéről, illetve a Szövetség jövőjének kihívásairól. Az előadás nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Helyszín: PTE BTK D épület 105. terem, 2016. november 16. szerda 8:00-9:30.

rovat: 

I. Budapest American Studies Forum

On November 29-30, the Antall József Knowledge Centre (AJKC) will welcome 20 students at the first Budapest American Studies Forum!
If you are currently pursuing a Bachelor’s or Master’s degree in American Studies, International Relations, or Political Science/Communication, we are willing to bet that you have strong opinions about the 2016 US presidential race—and we are offering you a chance to share them with your peers over the course of a two-day conference in Budapest.
We are looking for students with a deep interest in US politics and well-articulated, thought-provoking views. Even if you are only in your first or second year at university but have followed this election closely, this event is for you.

We have also invited four distinguished experts and commentators to share their own takes on the issues and facilitate intense discussions in a friendly atmosphere:
Elizabeth Wahl—journalist who has appeared on CNN, MSNBC, Fox News, Bloomberg, and several international news outlets and documentaries. From 2011 to 2014, she was a correspondent and anchor for the U.S. branch of RT TV and made international headlines following her resignation from the channel, publicly denouncing its distorted coverage of the conflict in Ukraine and Russian intervention in Crimea.
J. D. Gordon—former Pentagon spokesman who served under Secretary Donald Rumsfeld and Secretary Robert Gates from 2005 to 2009. Since leaving the Defense Department, Gordon has served as the Director of National Security to Republican Presidential Nominee Donald Trump, and previously Chief Foreign Policy & National Security Advisor to Republican Presidential candidates, former Arkansas Gov. Mike Huckabee and corporate CEO, Mr. Herman Cain.
John O’Sullivan—President of the Danube Institute, as well as editor and columnist who has held senior editorial positions on the London Times, National Review magazine, and Radio Free Europe/Radio Liberty. He was a special advisor to Prime Minister Margaret Thatcher and the author of The President, the Pope and the Prime Minister.
Michael Weiss—Senior Editor at The Daily Beast and co-author of the New York Times bestseller ISIS: Inside the Army of Terror. He also edits The Interpreter, an online translation and analysis journal devoted to all things Russian and Ukrainian.

HOW TO APPLY
Please submit short essays (5-6.500 characters/essay) introducing your own personal views on at least two of the following topics:
1. How to define the Obama presidency
2. Why and how Hillary Clinton / Donald Trump (pick one) will win the presidency*
3. The US in 2020—Domestic Affairs under a President Clinton / Trump (pick one)*
4. The Leader the Free World Needs, Deserves, and Gets—US Foreign Policy under a President Clinton / Trump (pick one)*
*Not picking the eventual winner does NOT mean automatic disqualification.
Please send your submissions to BASF@ajtk.hu
Deadline: November 8, 2016.

 

For further information, please contact Zsolt Pálmai at AJKC: palmai.zsolt@ajtk.hu

rovat: 

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj - pályázati lehetőség

A PTE a 2016/2017-es tanévre pályázatot ír ki a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésére.

A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását.

 A pályázatot a hallgató nyújtja be a témavezetőjének nyilatkozatával együtt.

  • A pályázatnak be kell mutatnia a hallgató által a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredményeket.
  • Pályázni az egyetemi tanulmányok megkezdését követő két lezárt, teljesített félév után lehet teljes idejű alapszakos, mesterszakos és osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóknak, akik az ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatói maradnak.
  • Egy oktató azonos időszakban legfeljebb három hallgató tutorálását végezheti.

 A pályázat részei:

-        Pályázati űrlap alapadatokkal, szakmai eredmények felsorolásával.

-        Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, elért eredményeinek ottani bemutatását.

-        A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket igazoló dokumentumok másolata.

 A tutor a Munkaterv űrlapon véleményezi a pályázó szakmai tudását, tehetségét, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet.

A pályázaton nem indulhatnak azok a hallgatók, akik a 2016/17-es tanévre elnyerték az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíját, valamint azok a korábbi Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjasok sem, akik nem tettek eleget a beszámolási kötelezettségüknek.

Amennyiben a pályázó doktori képzésben vesz részt, a pályázat benyújtására abban az esetben sem jogosult, ha a doktori képzés mellett a graduális képzések valamelyikében is tanulmányokat folytat.

A pályázati űrlapot és a munkatervet számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el!

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. október 3. 12:00.

A pályázatot  postai úton kell elküldeni az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság Tehetséggondozási Iroda
Dr. Gönczi Andrea
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra"

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Az űrlap kitöltésében segít a kitöltési útmutató, amennyiben kérdésére ott nem kap választ, forduljon az egyetemi koordinátorhoz:

Dr. Gönczi Andrea

email: gonczi.andrea@pte.hu

tel: +36-72-501500    mellék:12248

rovat: 

Pótfelvételi felhívás - PhD

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara pótfelvételt hirdet a 2015/2016. tanévre doktori képzésekre az alábbi területeken:

  • Interdiszciplináris Doktori Iskola/ Politikatudományi Doktori Program

A pályázatok beadási határideje: 2015. július 17.

A szóbeli meghallgatás: 2015. július 27. 10:30 órától, Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület II. emelet 231. terem

  • Nyelvtudományi Doktori Iskola/ Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

A pályázatok beadási határideje: 2015. június 26. 12:00 óra

A szóbeli meghallgatás: 2015. június 30. 11:00 órától, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16. E 25 épület 207. terem.

 

Doktori programra (önköltséges képzésre) a PTE BTK-n általánosan elfogadott felvételi kiírás pontjainak teljesülése esetén lehet jelentkezni.

A jelentkezés feltételei, az illetékes programokat szervező Tanszékek elérhetőségei, valamint a jelentkezési lap olvasható és letölthető a 2015/2016. tanévi felvételi felhívásnál.

 

rovat: 

Tanszéki delegáció a Mahidol Egyetemen

A Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének oktatói (Pálné Dr. Kovács Ilona, Dr. Kákai László, Dr. Glied Viktor) valamint doktoranduszai (Kacziba Péter, Nyerges Ádám) delegációs látogatáson vettek részt a bangkoki Mahidol Egyetem Társadalomtudományi Karán.

 

A Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének delegációja a Campus Hungary Program keretében a bangkoki Mahidol Egyetemre látogatott, azzal a céllal, hogy a Tanszék és az Egyetem nemzetközi kapcsolatait fejlessze, valamint hogy szakmai programokon vegyen részt.

A látogatás során a delegáció a Mahidol Egyetem Társadalomtudományi Karának összes angol nyelvű képzéssel rendelkező tanszékének reprezentánsával tárgyalásokat folytatott, megismerte azok oktatási- és kutatási tevékenységét és profilját. A pécsi delegáció bemutatkozása, valamint egyetemünk és tanszékünk bemutatása után a thai partner megerősítette szándékát az egyetemeink közötti együttműködéssel kapcsolatban.

A látogatás alatt a Tanszék reprezentánsai kutatási profiljuknak megfelelő témában előadást tartottak a Mahidol Egyetem oktatóinak és diákjainak kiemelten európai témaköröket érintve.

A Mahidol Egyetemen töltött időszak alatt a delegáció számos kurzust látogatott meg. Az órák közül kiemelkedően fontosak voltak a módszertani kurzusok, hiszen egy olyan szemléletet lehetett megismerni testközelből, amelyek a Tanszékünkre is érkező távol-keleti és más ázsiai hallgatók szempontjából rendkívüli fontossággal bírnak.

A látogatás eredményeként jelenleg a karok közti kooperáció, valamint az Erasmus + keretein belül történő együttműködés kidolgozása zajlik, amelynek révén remélhetőleg hamarosan thai diákok és oktatók érkezhetnek Pécsre, valamint magyar hallgatók és oktatók utazhatnak Bangkokba.

 

 

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára